Lyd & bilde

Mediegalleri

Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv
Altadammen, canyon og elva fra luftperspektiv Foto: Dag Endre Opedal / NVIM. 08.09.2016.
Gravemaskin i lufta
Alta kraftverk - heising av gravemaskin ved dammen Foto: Ivar Sæveraas / NVE. 26.09.1985.
CC BY-SA
Altadammen under bygging
Altadammen under bygging Foto: Jan Ekman / Alta Museum. 1986.
Bygging av Altadammen fra fugleperspektiv
Altadammen under bygging Foto: Knut Ove Hillestad / NVE. 09.07.1986.
CC BY-SA
Video: opp altaelva.mp4
Altaelva filmet fra drone, 2016. NRK
Video: Anleggsarbeid
Arbeidet med anleggsveien og boring i fjellet. NRK
Video: Rydding av anleggsveien
Da de siste demonstrantene ble fjernet, begynte arbeidet med anleggsveien NRK
Deponidam 1, Sokndal
Deponidam 1, Sokndal Foto: Dag Bachke / NVE. 1993.
Oddatjørndammen, Suldal
Oddatjørndammen, Suldal Foto: Karen Marie Straume / NVE. Udatert.
Oddatjørndammen, Suldal
Oddatjørndammen, Suldal Foto: Karen Marie Straume / NVE. Udatert.
Oversiktsbilde av Altadammen og magasinet Virdnejavre
Oversiktsbilde av Altadammen og magasinet Virdnejavre Foto: Dag Endre Opedal / Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 30.05.2017.
Sysendammen, Eidfjord
Sysendammen, Eidfjord Foto: Knut Ove Hillestad / NVE. Udatert.
CC BY-SA
Video: Intro_v1.mp4
Video: Alta_drone_september 2016_liten.mp4
Dag Endre Opedal, NVIM
Lyd av Altaelva i Detsika
Lydopptak: Dag Endre Opedal/NVIM
Lyd av fugleliv og vann
Lydopptak: YleArkisto/freesound.org
Lyden av Altaelva
Lydopptak: Dag Endre Opedal/NVIM
Lyd fra vannturbin
Lydopptak: thecityrings/freesound.org
Lyd av anleggsarbeid
Lydopptak: ciccarelli/freesound.org
Aksjonister, anleggsmaskiner og politi i Stilla
Aksjonister har sperret anleggsveien og politiet har ankommet Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Aksjonister lenket sammen
Aksjonister lenket sammen med solid kjetting Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Aksjonister sperrer veien for an anleggsmaskin
Aksjonister sperret anleggsveien ved Nullpunktet for første gang 5. juli 1979. Foto: Kjell Wilhelmsen. Juli, 1979.
En gruppe mennesker sperrer veien for anleggsmaskiner
Aksjonister sperret veien for entreprenørens anleggsmaskiner for første gang 5. juli 1979. Foto: Kjell Wilhelmsen. 05.07.1979.
Oversiktsbilde over Altaelva
Alta- og Kautokeinovassdraget strekker seg nedover Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Steiner ved Nullpunktet
Bare noen steiner med slagordet "La elva leve" ligger igjen ved Nullpunktet Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Mann i samedrakt renser kjøtt
Den profilerte sameaktivisten Mikkel Eira skjærer i kjøtt Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Politiet bærer bort en person
En demonstrant fjernes av politiet. Foto: Stemningen i leiren blir filmet. 1979.
Mann ved juvet
En mann står ved juvet over Altaelva Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Oppslagstavle i leiren
En oppslagstavle i leiren Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
En same peker og forklarer
En same forklarer for aksjonistene Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Et reinsdyrskranie med klistremerker
Et reinsdyrkranie med klistremerker og button Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Dame holder apell
Folkeaksjonens Ruth Rye Josefsen snakker for interesserte mediefolk Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Do-kø i Detsika
Fra leirlivet i Detsika Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
En gruppe mennesker har håndsopprekning
Håndsopprekning i leiren Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Politinotat om utvist finsk statsborger som er observert i Alta.
Ifølge politiloggen aksjonerer fortsatt en utvist finsk aksjonist i Alta. Foto: ukjent / Justismuseet. 1981.
Aksjonisten Per Flatberg er observert i passerende bil.
Ifølge politiloggen er Folkeaksjonens Per Flatberg observert i en passerende bil. Foto: ukjent / Justismuseet. 1981.
Folk studerer kart
Kveldssol i Alta. Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Underholdning fra scenen
Om kvelden kunne leiren i Detsika ligne mer på en musikkfestival Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
En mann ser med kikkert over anleggsområdet
Oversiktsbilde over anleggsområdet Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Polititjenestemenn på anleggsvei
Politiet ankommer Nullpunktet Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Et politinotat forteller at aktivisten Tore Bongo er observert på ski
Politiloggen sier at blant annet aktivisten Tore Bongo er observert i området på ski. Foto: ukjent / Justismuseet. 1981.
Et politinotat som beskriver en lenkegjeng i Stilla
Situasjonen i Stilla nøye beskrevet i politiloggen. Foto: ukjent / Justismuseet. 1981.
Et skuddhull i teltduken
Teltleiren ble beskutt, men ingen kom til skade. Saken ble aldri oppklart. Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
To polititjenestemenn i skogen
To polititjenestemenn spaner i skogen Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Kalender 1981: "Regjeringer går, Sameland består"
Kalender 1981: "Regjeringer går, Sameland består" Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. Udatert.
Plakat om 1. mai 1980. "La elva leve"
Plakat om 1. mai 1980. "La elva leve" Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 01.05.1980.
Plakat om boka "Altahøringen"
Plakat om boka "Altahøringen" Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. Udatert.
Plakat om demonstrasjonstog for Altaelva, Oslo
Plakat om demonstrasjonstog for Altaelva, Oslo Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. Udatert.
Plakat om fakkeltog om Altautbygginga, Oslo
Plakat om fakkeltog om Altautbygginga, Oslo. "Ta samenes kamp på alvor" Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 26.02.198?.
Plakat om festmøte Chateu Neuf
Plakat om festmøte Chateu Neuf Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 02.12.198?.
Plakat om folkemøte på Youngstorget: "Omgjør stortingsvedtaket"
Plakat om folkemøte på Youngstorget: "Omgjør stortingsvedtaket" Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 10.10.198?.
Plakat om Masi-aften i Oslo
Plakat om Masi-aften i Oslo Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 19.10.198?.
Plakat om støttekonsert i Chateu Neuf
Plakat om støttekonsert i Chateu Neuf Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 19.02.1981.
Ja til nærdemokrati, nei til diktatur
Plakat: Ja til nærdemokrati, nei til diktatur Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. Udatert.
Plakat: Støttekonsert for samisk aksjonsgruppe Chateu Neuf
Plakat: Støttekonsert for samisk aksjonsgruppe Chateu Neuf Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 22.02.198?.
Plakat: Vinterstorm mot utbygging
Plakat: Vinterstorm mot utbygging Chateu Neuf Foto: ukjent / Lånt fra Per F. Olsen. 23.01.1981.
Foto: ukjent. Udatert.
En løpeseddel der man lister opp svakheter i Altameldingen som er lagt fram i Stortinget
Foto: ukjent / NVE. Udatert.
En plakat om at Gran Prix-vinnerne Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta skal opptre
Foto: ukjent / NVE. Udatert.
Tresnitt av de fire som ble dømt etter oppviglerparagrafen
"Å rette baker for smed" Tresnitt av de fire som ble dømt etter oppviglerparagrafen: Per Flatberg, Sven Suhr, Alfred Nilsen og Tore Bongo Elisabeth Flåten.
Copyright Elisabeth Flåten
Sandblåst skifer som viser demningen i Alta
En Altaskifer-plate som ble gitt mange av de involverte i byggingen av Alta kraftverk ved åpning. Lys og mørke er fremskaffet ved lettere eller sterkere sandblåsing Ingvald Isaksen.
Alta-utbyggingen har mange sider
En oversikt over de ulike sidene ved Alta-utbyggingen ved Kjell Køber. Foto: ukjent / Kjell Køber. 01.09.1981.
"Naturen" prikker en dresskledd mann vedet kraftanlegg på skulderen
Illustratøren Morten M. Kristiansen hadde en rekke bidrag i Naturvernforbundets magasin Norsk natur under Alta-konflikten. NVE.
BONO
En mann dytter bort en fugl med "Kraft"
Illustratøren Morten M. Kristiansen hadde en rekke bidrag i Naturvernforbundets magasin Norsk natur under Alta-konflikten. NVE.
BONO
Et kraftverk plassert midt i et elvegjel
Illustratøren Morten M. Kristiansen hadde en rekke bidrag i Naturvernforbundets magasin Norsk natur under Alta-konflikten. Foto: ukjent / NVE. 1977.
BONO
"NVE" plassert som en demning i et elvegjel
Illustratøren Morten M. Kristiansen hadde en rekke bidrag i Naturvernforbundets magasin Norsk natur under Alta-konflikten. Foto: ukjent / NVE. 1980.
BONO
Plakat av Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen: "Finnmarksvidda for kem?"
Plakat av Arvid Sveen: "Finnmarksvidda for kem?" Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen: "Frigjøring"
Plakat av Arvid Sveen: "Frigjøring" Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Plakat av Arvid Sveen: "Varig vern av Alta-Kautokeino-elva"
Plakat av Arvid Sveen: "Varig vern av Alta-Kautokeino-elva" Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Plakat Darugiella - Maktas språk
Plakat Darugiella - Maktas språk Foto: ukjent. 1980.
Copyright: Nils A. Somby/Harry Johansen
Plakat om Stilla-marsjen 1980
Plakat om Stilla-marsjen 1980 Arvid Sveen.
Copyright Arvid Sveen
Tegning av Altadammen
Tegning av Altadammen Oddvar Moe.
Tegning av reinsdyr med kraftledninger på hornene
Tegning av Hans Normann Dahl: Reinledninger Hans Normann Dahl.
Copyright Hans Normann Dahl
Tegning av Same på "Ulvebakken"
Tegning av same på "Ulvebakken" Foto: ukjent. Udatert.
Copyright: Hans Normann Dahl
Demonstranter leser avisa Nordlys
Demonstranter leser avisa Nordlys Foto: Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget / Alta Museum. Udatert.
Video: Om media i Altasaken
Innslag om mediedekningen i Altasaken NRK
Video: Internasjonale medier i Alta
Internasjonale medier i Alta og intervju med Danmarks radio NRK
Video: Teltforbud Alta
NRK
"Stilla" notert i Flatbergs Pax-kalender 14.01.1981.
"Stilla" har Naturvernforbundets Per Flatberg nøkternt notert i Pax-kalenderen sin 14. januar, 1981. Dagen som skulle bli vendepunktet under konflikten og da politiet igangsatte den største aksjonen i fredstid. NVE.
Et par ski står igjen ved anleggsveien ved Stilla
Anleggsveiens nedre del mot Stilla. Veien er grovplanert og det ligger skifer på kantene før de landskapsmessige arbeidene starter. Et par ski står igjen etter demonstrasjonene. Foto: Ivar Sæveraas / NVE. 18.06.1981.
CC BY-SA
Brev om Stilla-aksjonen fra Elen Inga Eira Sara
Brev om Stilla-aksjonen fra Elen Inga Eira Sara Privat.
Demonstranter under anleggsmaskin
Demonstranter under anleggsmaskin Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Teltleir under Stillamarsjen
Oppslåtte telt under Stillamarsjen Foto: Svein Lund / Svein Lund. Udatert.
Politiets kvittering på beslag, Norunn Grande. Fra Stilla-aksjonen
Politiets kvittering på beslag, Norunn Grande. Fra Stilla-aksjonen Privat.
Rest av skilt etter Altaaksjonen ved Stilla
Rest av skilt etter Altaaksjonen ved Stilla Foto: Dag Endre Opedal / Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 06.07.2017.
Video: Rydding av Nullpunktet
Rydding av Nullpunktet 14. januar, 1981 NRK
Underholdning under Stillamarsjen
Underholdning fra en provisorisk scene under Stillamarsjen. Foto: Svein Lund / Svein Lund. Udatert.
Politimann ved forsyningsbil
Politimann ved forsyningsbil Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Video: Politimester Einar Henriksen
Politimester Einar Henriksen ved Nullpunktet NRK
Uniformerte politifolk sitter i fly og ser ut av vinduet
Uniformerte politifolk i fly på vei til Alta Foto: Politiet / Justismuseet. Udatert.
Foto: ukjent. Udatert.
Samekvinne fjernes fra statsministerens kontor av politiet
14 samekvinner okkuperte kontoret til statsminister Gro Harlem Brundtland i protest mot utbyggingen Foto: Erik Thorberg / SCANPIX. 08.02.1981.
Demonstranter ved Nullpunktet
Demonstranter ved Nullpunktet Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Video: Demonstrasjon på Youngstorget i Oslo
Demonstrasjon på Youngstorget i Oslo NRK
Samisk sultestreik i Oslo
Samisk sultestreik i Oslo Foto: Bernt Eide / Samfoto/Scanpix. 1982.
Video: Sultestreik i Oslo, 1979
Sultestreikende utenfor Stortinget, 1979 NRK
Video: Norge rundt – Detsika
Et innslag fra Norge rundt om Detsikaleiren, sommeren 1979. NRK
En kvittering for deltagelse på Detsika leir.
Kjartan Andersens kvittering for deltagelse på Detsika leir. Foto: ukjent. 1979.
Lavvo og kraftmast i Detsika
Lavvo og kraftmast i Detsika. Demonstrasjon mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Lavvo i den første protestleiren i Detsika sommeren 1979 Foto: Helge Sunde / Samfoto/Scanpix. Sommeren 1979.
Kraftledning Alta kraftverk - Alta
132 kV kraftledning Alta kr.v. - Alta. Kulturminne registrert og skiltet midt i traseen. Foto: Ivar Sæveraas / NVE. 06.05.1984.
CC BY-SA
Aksjonist Mikkel Eira i Stillaleiren
Aksjonist Mikkel Eira i Stillaleiren Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Aksjonist og skuespiller Nils Utsi i rettssalen
Aksjonist og skuespiller Nils Utsi i rettssalen med sin forsvarer, høyesterettsadvokat Bjørn Pettersen. Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Alta canyon
Alta canyon Foto: Dag Endre Opedal / Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 06.07.2017.
Blå elv i siksak nede i en grønn dal
Altaelva nede i canyonen Foto: Bård Løken / Anno Norsk Skogmuseum. 08.07.2017.
Befaring ved Altaelva
Befaring ved Altaelva Foto: Edvigs Kanavin / NVE. 27.04.1974.
CC BY-SA
Gule blomster i forgrunnen og Alta canyon i bakgrunnen
Bleikmyrklegg med Altaelva og canyon i bakgrunnen Foto: Bård Løken / Anno Norsk Skogmuseum. 07.07.2017.
Fra Alta herredsrett
Fra Alta herredsrett Foto: ukjent / Alta Museum. Udatert.
Hovedstyret på befaring med småfly ved Virdnejavre
Hovedstyret på befaring ved Virdnejavre Foto: Knut Ove Hillestad / NVE. 26.06.1974.
CC BY-SA
En gruppe folk har håndsopprekning
Håndsopprekning i Detsika leir Foto: Kjell Wilhelmsen. 1979.
Ingeniører rundt et bord i NVE
Ingeniører rundt et bord i NVE. Foto: Henrik Svedahl / NVE. 1968.
CC BY-SA
Intervju med olje- og energiminister Bjartmar Gjerde
Intervju etter Stortingsdebatt om Alta 30.05.1980. Olje- og energiminister Bjartmar Gjerde, stortingsrepresentant Stein Ørnhøi (SV), generalsekretær i Naturvernforbundet Torbjørn Paule og stortingsrepresentant Thor Listau (H) Lydopptak: NRK 30.05.1980 "Etter stortingsdebatten"
Intervju med olje- og energiminister Bjartmar Gjerde etter stortingsdebatt, 1980
Intervju etter Stortingsdebatt om Alta 30.05.1980. Olje- og energiminister Bjartmar Gjerde. Lydopptak: NRK 30.05.1980 "Etter stortingsdebatten"
Kjøreskader på myr, kraftledningen Alta- Kvænangen
Kjøreskader på myr, kraftledningen Alta- Kvænangen Foto: Ivar Sæveraas / NVE. 23.08.1984.
CC BY-SA
Kraftledningen Alta - Kvænangen
Kraftledningen Alta - Kvænangen Foto: Sissel Riibe / NVE. 19.08.2009.
CC BY-SA
Stolt fisker med stor laks
Laksefiske i Alta Foto: Jan Ekman / Alta Museum. 1974.
Laksefiskere i båt
Laksefiske i Altaelva Foto: Jan Ekman / Alta Museum. 1982.
Tre laksefiskere i en elvebåt. En holder opp en nyfanget laks
Laksefiske i Altaelva i perioden 1970-1988 Foto: Jan Ekman / Alta Museum. Udatert.
Laksefisker står på land mens klepperen lander fisken ute i elva
Laksefiske i Altaelva. Fra forbygninga i Øvre Alta Foto: Bård Løken / Anno Norsk Skogmuseum. 06.07.2017.
Masimjelt
Masimjelt Foto: Stein Erik Lunde / Nordaflora. 29.07.2009.
Biologer fra NVE undersøker planter
NVEs miljøtilsyn på befaring etter sjeldne planter i rasmark over Virdnejavre Foto: Jon Arne Eie / NVE. 11.08.1987.
CC BY-SA
Ospeskog i høstfarger
Ospeskog litt nord for Masi Foto: Stig Storheil / NVE. 08.09.2016.
CC BY-SA
En aksjonist bæres av polititjenestemenn
Politiet bærer bort en aksjonist fra Nullpunktet i Stilla Foto: ukjent / Justismuseet. Udatert.
Samebygda Masi
Samebygda Masi Foto: Stig Storheil / NVE. 08.09.2016.
CC BY-SA
Intervju med demonstrantene Magnhild og Gunnar Aarstein, sommeren 2017
Årstein intervju Lydopptak: Gudrun Høverstad/NVE
Demonstrantene Magnhild og Gunnar Aarstein synger Detsikavisa
Årstein sang Lydopptak: Gudrun Høverstad/NVE
×

Personvernerklæring

Innsamling av besøksdata

Denne siden innhenter besøksstatistikk ved bruk av Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Besøksstatistikken inkluderer oversikt over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lest, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. IP-adresser anonymiseres så snart dette er teknisk mulig, og før de lagres som besøksdata. Besøksdata behandles kun på aggregert nivå.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av våre nettsider, og kan ikke kobles til person. Loggfilene kan ikke spores tilbake til deg som en bestemt person. I utgangspunktet lagres data hos Google i minst 25 måneder, men NVE kan slette lagret data, også før det har gått 25 måneder.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ved å deaktivere bruk av cookies eller javascript i din nettleser, vil vi ikke kunne logge ditt besøk. Slår du av disse funksjonene, kan dette påvirke enkelte funksjoner på våre nettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan du slår av lagring av informasjonskapsler.

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Les mer om Google Analytics bruk av "cookies" til måling av webstatistikk.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Denne siden bruker disse informasjonskapslene:

E-post og telefon

NVEs medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes.

Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Mer om NVEs personvernerklæring