Arkiv

Dokumenter

Gjenstander

T-skjorter

Infomateriell

Plakater

Dokumenter

Kalender

Aviser

Unik botanikk

Dokumenter

Kvitteringer

Dokumenter

Illustrasjoner

Dokumenter

Politinotater

Tidsskrifter

Milepæler

Infomateriell

Alternative energikilder

Infomateriell

Organisering

Dokumenter

Statkraft

Dokumenter

Rettspapirer

Dokumenter

Kulturminner

Dokumenter

Fauna

Aviser

Altaposten (2019)

PDF - NVE-notat om Høyesterettsdom i Altasaken

NVE-notat om Høyesterettsdom i Altasaken

Notat fra NVE om erfaringene man satt igjen med etter høyesterettsdommen i Altasaken.

Utgitt: NVE
PDF - Høyesterettsdom

Høyesterettsdom

Høyesterettsdom der erstatning til reineiere stadfestes og kravet fra Alta Laksefiskeri Interessefellesskap avvises.

Utgitt: NVE
PDF - Høyesteretts kjæremålsutvalg : kjennelse

Høyesteretts kjæremålsutvalg : kjennelse

Kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg der Folkeaksjonens Alfred Nilsen, Tore Bongo, Svein Suhr og Per Flatberg blir kjent skyldig etter "oppvigler-paragrafen".

Utgitt: Per Flatberg
PDF - "Oppvigler-dom" : Hålogaland lagmannsrett.pdf

"Oppvigler-dom" : Hålogaland lagmannsrett.pdf

Kjennelse i "oppviglersaken", 12. oktober 1983, der Folkeaksjonens Alfred Nilsen, Tore Bongo, Svein Suhr og Per Flatberg ble kjent skyldige.

Utgitt: NVE

 

PDF - Statkraft : Alta verkene

Statkraft : Alta verkene

Et informasjonshefte fra Statkraft som ble utgitt etter åpning av Alta kraftverk. Her er hele prosjektet beskrevet i korte trekk, samt en tidslinje fra planleggingsstadiet i 1970 til kraftverket ble satt i drift i 1988.

Utgitt: Statkraft
PDF - Alta-utbyggingen : plan av april 1974

Alta-utbyggingen : plan av april 1974

En beskrivelse av NVEs planer for utbygging av Altavassdraget.

Utgitt: NVE
PDF - Regulering og utbygging av Altavassdraget m.v.

Regulering og utbygging av Altavassdraget m.v.

Et notat til Industridepartementet der NVE gir en beskrivelse av Alta-utbyggingen og berørte parter.

Utgitt: NVE
PDF - Altautbyggingen

Altautbyggingen

Et informasjonshefte utgitt av NVE Statkraftverkene der man kort redegjør for ulike sider ved utbyggingen av Altavassdraget. Det er også en tidslinje fra årene 1970-1979.

Utgitt: NVE
PDF - Statkraft : Alta kraftverk

Statkraft : Alta kraftverk

Et mer omfattende informasjonshefte utgitt av Statkraft om utbyggingen av Altavassdraget og planleggingen i forkant.

Utgitt: Statkraft
PDF - Kontrakt, Alta kraftverk

Kontrakt, Alta kraftverk

Kontrakten til Alta kraftverk.

Utgitt: NVE
PDF - Søknad om varig manøvreringsreglement Alta kraftverk

Søknad om varig manøvreringsreglement Alta kraftverk

Søknad om varig manøvreringsreglement Alta kraftverk.

Utgitt: NVE
PDF - Masimjelten sikret

Masimjelten sikret

Et informasjonsskriv fra Fylkesmannen i Finnmark om at Masimjelten er sikret og hvilke tiltak man ønsker å følge for å bevare planten.

Utgitt: Fylkesmannen i Finnmark
PDF - Forskrift om fredning av Masimjelt

Forskrift om fredning av Masimjelt

Utskrift fra Lovdatas base om fredning av Masimjelt.

Utgitt: Lovdata
PDF - Fredning av Masimjelt

Fredning av Masimjelt

Informasjon fra Miljøverndepartementet om av planten Masimjelt er vedtatt fredet.

 

PDF - Kunngjøring om teltforbud

Kunngjøring om teltforbud

Politiets kunngjøring om teltforbud i Stilla for å forhindre demonstranter i å etablere teltleir i nærheten av anleggsveien.

Utgitt: Justismuseet
PDF - Operasjonsordre nr 1/80

Operasjonsordre nr 1/80

Operasjonsordre for politiaksjonen i Alta, 1980.

Utgitt: Justismuseet
PDF - Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet

Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet

I skriftet "Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet" er det gitt en beskrivelse av de undersøkelser som er utført for å finne mulige byggesteder langs kysten mellom Halden og Kragerø, og av de vurderinger som er gjort om disse byggestedsalternativ. Skriftet konkluderer med anbefalinger fra Statkraftverkenes varmekraftgruppe angående byggested for det første kjernekraftverket i Norge. Anbefalingene bygger i det alt vesentlige på utredninger og undersøkelser foretatt inntil sommeren 1972 og på uttalelser fra diverse institusjoner.

Utgitt: NVE
PDF - NVE informerer om kjernekraft

NVE informerer om kjernekraft

... Kjernekraftverk har nå i flere år vært i drift i en rekke land, men i Norge vil denne kraftverkstype være ukjent for de aller fleste. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ønsker med dette skriftet å gi en første informasjon for sentrale, regionale og lokale myndigheter, for organisasjoner og ellers for alle interesserte om kjernekraftens framtidige plass i landets kraftproduksjon, om hva et kjernekraftverk er og om de hensyn som må tas ved lokalisering av et kjernekraftverk. ...

Utgitt: NVE
PDF - NVE informerer om kjølevann fra varmekraftverk

NVE informerer om kjølevann fra varmekraftverk

... Skriftet er ment å gi en kort sammenfatning av de spørsmål som studeres i detalj ved lokaliseringsundersøkelser ...

Utgitt: NVE
×

Personvernerklæring

Innsamling av besøksdata

Denne siden innhenter besøksstatistikk ved bruk av Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Besøksstatistikken inkluderer oversikt over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lest, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. IP-adresser anonymiseres så snart dette er teknisk mulig, og før de lagres som besøksdata. Besøksdata behandles kun på aggregert nivå.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av våre nettsider, og kan ikke kobles til person. Loggfilene kan ikke spores tilbake til deg som en bestemt person. I utgangspunktet lagres data hos Google i minst 25 måneder, men NVE kan slette lagret data, også før det har gått 25 måneder.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ved å deaktivere bruk av cookies eller javascript i din nettleser, vil vi ikke kunne logge ditt besøk. Slår du av disse funksjonene, kan dette påvirke enkelte funksjoner på våre nettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan du slår av lagring av informasjonskapsler.

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Les mer om Google Analytics bruk av "cookies" til måling av webstatistikk.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Denne siden bruker disse informasjonskapslene:

E-post og telefon

NVEs medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes.

Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Mer om NVEs personvernerklæring
×

Personvernerklæring

Innsamling av besøksdata

Denne siden innhenter besøksstatistikk ved bruk av Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Besøksstatistikken inkluderer oversikt over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lest, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. IP-adresser anonymiseres så snart dette er teknisk mulig, og før de lagres som besøksdata. Besøksdata behandles kun på aggregert nivå.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av våre nettsider, og kan ikke kobles til person. Loggfilene kan ikke spores tilbake til deg som en bestemt person. I utgangspunktet lagres data hos Google i minst 25 måneder, men NVE kan slette lagret data, også før det har gått 25 måneder.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ved å deaktivere bruk av cookies eller javascript i din nettleser, vil vi ikke kunne logge ditt besøk. Slår du av disse funksjonene, kan dette påvirke enkelte funksjoner på våre nettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan du slår av lagring av informasjonskapsler.

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Les mer om Google Analytics bruk av "cookies" til måling av webstatistikk.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Denne siden bruker disse informasjonskapslene:

E-post og telefon

NVEs medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes.

Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Mer om NVEs personvernerklæring